Επωνυμία φορέα:

Επωνυμία:
Νόμιμος Εκππόσωπος:
Διεύθυνση:
Τηλ:
E-mail:
Ιστοσελίδα:
Υπεύθυνος – αρμόδιος Πρακτικής Άσκησης Φοιτητή/τριας:
Τηλ:
E-mail:

Σύντομη περιγραφή εταιρείας – αντικείμενο εταιρείας:

Αριθμός φοιτητών για πρακτική άσκηση::

Τμήματα ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

πατήστε CTRL για πολλαπλή επιλογή

Περιγραφή θέσης/σεων - καθήκοντα:

Απαιτούμενα προσόντα θέσης/σεων:

Διεύθυνση χώρου απασχόλησης του φοιτητή/τριας:

Αποστολή βιογραφικού Σημειώματος:

Γενικές παρατηρήσεις – επιπλέον πληροφορίες

(μπορείτε να αναφέρετε το χρονικό διάστημα που επιθυμείτε να απασχολήσετε το φοιτητή/τρια ή οτιδήποτε άλλο θεωρείτε απαραίτητο)

Ο Υποβάλλων/ουσα

Όνομ/μο
Τηλ:
E-mail:


Συμπληρώστε το πεδίο CAPTCHA για να αποδείξετε ότι είστε άνθρωπος 1 + 9 =

Οταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων σας πατήστε το κουμπί submit. 

Για οποιοδήποτε πρόβλημα καλέστε στο
2231060197 (Τμήματα Λαμίας)
2228099516 (Τμήματα Χαλκίδας)
Για πιο γρήγορη επικοινωνία: email: panawths@gmail.com
skype: panos.oiko
Στο email συμπληρώστε ΑΦΜ (εάν είστε φοιτητής/τρια- Ονοματεπώνυμο και περιγράψτε αναλυτικά το πρόβλημα που εμφανίστηκε.
Οικονόμου Παναγιώτης, Third Party Contractor